Dự án TMS Đầm Cói Vĩnh Yên Vĩnh Phúc – Điểm đất vàng